Laten we in onze dagen op aarde, de erfenis van de Heere Jezus Christus voortzetten door in Zijn voetstappen te treden. De sleutels van het Koninkrijk der hemelen is ook in onze doorgegeven: "... en Jezus trad naderbij en sprak tot hen: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Mattheüs 28:18-20)  

 "Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem. (Handelingen 10:37-38) 

Hij leid mij naar grazige weiden ...

PSALM 23 - De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets ...  

GODS GENADE Nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

In Liefdevolle Herinnering ~ Op 19 november 2021 is onze geliefde Nico door Zijn Heer thuisgehaald.

U kunt ons telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag, tussen 9 en 17 uur... Tel. 0180 - 617 822. E-mail: info@godsgenade.org

Nico &  Josta Aarnoudse 

Gemeente GODS GENADE - Boerhaavelaan 23-A, 2992 KB te Barendrecht. (Provincie Zuid-Holland) 

Stichting Gods Genade is erkend als ANBI.

Giften: 

NL85 ABNA 061.66.24.344 - T.n..v. Stichting Gods Genade  o.v.v. het betreffende project.  

KvK 41135239       

© 2015 - 2022 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel