Navigatie

ALS OP ARENDSVLEUGELEN in 2019!

Een Koninklijke Uitnodiging "Want de Heere, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de ganse aarde ... God is gezeten op Zijn Troon." Psalm"46 

"Ik raad u; Mijn Oog is op u" Psalm 32:8 

Meldt u heden aan voor de Gods Genade Bijeenkomsten op zaterdagen 26 januari en 2 februari 2019!!        

  • Een Nieuw Jaar, ... een Nieuw begin met de Heere als onze Wonderbare Raadsman voor heel 2019! Hij is onze Leidsman, onze Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst!   
  • Wij komen op deze middagen tezamen om van de Heere te leren en door Hem onderwezen te worden. "Ik leer en onderwijs u aangaande de weg dien gij gaan moet." Psalm 32:8 
  • Lofprijs een Aanbidding. (De Heere troont op de lofgezangen van Zijn Volk) 
  • Het horen naar getuigenissen van mensen die God in hun leven hebben ervaren.
  • Het horen naar Gods Woord. (Hij leidt ons altijd naar grazige weiden)   
  • Gelegenheid voor u om gebed te ontvangen, voor genezing van uw geest, ziel en lichaam.
  • Na afloop fellowship!! (Het is bij ons niet alleen gezellig, maar men leert elkaar ook beter kennen en waarderen) 

Deur open om 12.30 uur (verwelkoming met koffie, thee en koek) - Aanvang bijeenkomst om 13.00 uur - Einde rond 17.00 uur. Komt u a.u.b. op tijd!! Om u aan te melden belt u ons, Tel. 0180-617822 of stuurt u een e-mailbericht naar info@godsgenade.org.      


Het is Gods wil dat Zijn geliefde zonen en dochteren in deze eindtijd bijelkaar blijven komen om opgebouwd, versterkt en genezen te worden. Wanneer Zijn volk in Zijn Naam vergadert, zal Hij in hun midden zijn.     

 

"...en dat Ik u op arendsvleugelen gedragen heb en tot Mij gebracht heb." Exodus 19:4 

 

Plaats: Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht - Industrie Dorpzicht - Vrij parkeren op ons privé terrein. Vanaf bushalte "BOERHAAVELAAN" is het ongeveer 5 minuten lopen naar ons adres.    

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...

... dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Joh. 3:16 

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft (gehoorzaam is) heeft het eeuwig leven.  Joh. 3:35

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

BEKERING, VERGEVING van ZONDEN: Er is Hoop!

    GELOOF, HOOP EN LIEFDE! 

Elkander Vergevend

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeziërs 4:32, 5:1-2

Bidden en helpen

 

Toen opende Jezus hun verstand:...

...zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus (de Messias) moest lijden, en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem....En zie, Ik doe de belofte Mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad (Jeruzalem) blijven, totdat gij bekleed wordt met KRACHT uit den hoge. Lees Lukas 24, Handelingen 1 en 2 (de handelingen der Apostelen)  

© 2015 - 2019 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel