DE WEG NAAR HERSTEL 

De weg naar herstel begint met het luisteren naar Gods Stem, de Stem van de Goede Herder. Hij zegt: "...indien Mijn Volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn Aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven en hun land HERSTELLEN." 2 Kronieken 7:14 

40 DAGEN TESHUVAH (BEKERING) 

van donderdag 20 augustus t/m zaterdag 28 september 2020 - Wilt u meedoen met 40 dagen vasten en bidden? Bel ons op voor nadere informatie. 

In de vetgedrukte tekst hieronder leest u de woorden van het lied in het Nederlands

In 1 Tessalonicenzen staat geschreven: Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des Vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Heere Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. Broeders, bidt (ook) voor ons. Ik bezweer u bij de Heere, dat deze brief aan alle broeders voorgelezen worde. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u.

GEWORTELD EN GEGROND IN GODS LIEFDE ...  en in het licht te stellen (wat) de bediening van het geheimenis (inhoudt), dat van eeuwen verborgen is gebleven bij God, de Schepper van alle dingen, opdat thans door middel van de Gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Heere, heeft uitgevoerd. Efeziërs 3:8  

Ik Ben de Goede Herder

Mijn schapen horen naar Mijn Stem ...

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen?    

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. Zuid Holland) 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2020 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel