Navigatie

Met Pasen gedenken wij ...  

Met Pasen gedenken wij het volbrachte werk van de Here Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis om de straf te dragen voor onze zonden. Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten gedragen! Hij voldeed aan Gods rechtvaardigheid! Op de derde dag stond Hij op uit de doden! In Zijn Naam moet nu gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen in Jeruzalem, nadat wij bekleed zijn geworden met de Kracht uit den hoge. Lukas 24:1-53

Goede vrijdag, de Kruisiging, valt op 19 april. Eerste Paasdag, de Opstanding, valt op zondag 21 april 2019. Voor deze Paasdagen wensen wij u alvast een Gezegende tijd toe! _____________________________________________________

HARTELIJK WELKOM OP ZATERDAG 27 APRIL 2019 Jezus zeide: "Mijn Vader is de Landman, Ik ben de Ware Wijnstok, en gij zijt de ranken..."

Op deze dag wil Nico Aarnoudse zijn 80ste verjaardag vieren. De spreker is Gerard Bosman die ons een bemoedigende boodschap doorgeven zal. Er zal aan het einde van de dienst een heerlijk buffet aangeboden worden. Wel even opgeven met hoeveel personen u wilt komen in verband met de voorbereidingen. Dit gaarne zo spoedig mogelijk, maar wel vóór woensdag 24 april. Deze keer is de aanvang om 12 uur. Buffet om 16.30 uur tot 18 uur.                    (E-mail: info@godsgenade.org, u kunt ook opbellen, tel. 0180 - 617 822) 

 "Uw komst is uw cadeau voor mij"  

 

 

 Pastors Nico & Josta Aarnoudse ______________________________  

Deur open om 11.30 uur (verwelkoming met koffie, thee en koek) - Aanvang 12 uur.  

  • Lofprijs en Aanbidding (De Heere troont op de lofgezangen van Zijn Volk)
  • Het horen naar het Woord van God (Hij leidt ons altijd naar grazige weiden)
  • Gelegenheid voor persoonlijk gebed (voor genezing naar geest, ziel en lichaam)
  • Aan het einde van de dienst deze middag, een heerlijk buffet! 

Plaats: Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht (industrie Dorpzicht) - vrij parkeren op ons privé terrein. Openbaar vervoer: Uitstappen bij bushalte "BOERHAAVELAAN", vanaf deze halte is het maar 5 minuten lopen. (plan uw reis: www.9292.nl) 

Jezus zeide: "Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij vrucht draagt." (Johannes 15)

Vanuit Jeruzalem, naar geheel Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Bidden en helpen

 

Alzo lief heeft God de wereld gehad ...

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Matteus 24

Jezus zegt: "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust voor uw zielen geven."

Vrede van God: "De Vrede-vorst", en Vrede met God!

© 2015 - 2019 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel