Navigatie

DE BOODSCHAP VAN VERZOENING MET GOD 

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook die der gehele wereld." (1 Johannes 2:2 en 1 Johannes 4:10)

En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de Liefde Gods in onze harten uitgstort is, door de Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor de goddelozen is gestorven.  (Romeinen 5:5-6)

ONTVANG GODS LIEFDE IN JE HART 

Want de reddende Genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige tijd bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven in deze wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der Heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. Titus 2:11-12  

GODS GENADE - DE VERGEVINGSGEZINDE GOEDHEID DOOR GOD BEWEZEN. DE BOVENNATUURLIJKE HULP DIE GOD AAN ALLE MENSEN OP AARDE VERLEENT OM HUN EEUWIGE BESTEMMING TE BEREIKEN

VRAAG ONS BOEKJE "GOD HOUDT VAN U" AAN.  

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen? Klik op onze foto afbeelding hierboven!   

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Kleedt u in de Liefde

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleedt u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Rom. 12:10

Elkaar liefhebben

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 1 Johannes 4:7

Een andere Trooster

"Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren (doen). En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der Waarheid, die de wereld niet ontvangen kan..." Johannes 14:15-16

Gods Genade en Liefde over Nederland

HET IS NU UW TIJD! ...

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ...

... opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft!

God is Liefde

"Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde." 1 Johannes 4:8 - "God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem." 1 Johannes 4:16

© 2015 - 2019 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel