DE ZOMER VAN GEZALFDE GEBEDEN 2021 

"Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden, en dankzeggingen te doen voor alle mensen. voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed een aangenaam voor God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen." (1 Timoteüs 2:1-4) 

GODS HUIS IS EEN BEDEHUIS VOOR ALLE VOLKEREN 

"En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat één van Zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zei: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes Zijn discipelen geleerd heeft." (Lukas 11:1) 

HEERE, LEER ONS BIDDEN Er zijn veel prachtige boeken en preken over gebed, maar de beste manier om te leren bidden is om samen te lopen met de Grote Voorbidder zelf (Christus Jezus). Hij leeft voor eeuwig om voor ons te pleiten! We moeten de Heilige Geest niet alleen zien als onze Leraar, maar tevens als onze Goddelijke Krachtbon, die het mogelijk maakt gebeden te bidden, die door Hem ingegeven, bestuurd en bekrachtigd worden. 

"Gebed is een kunst die alleen de Heilige Geest ons leren kan. Hij is de Gever van gebed." Charles Spurgeon

Enkele leerzame Schriftplaatsen vanuit de Bijbel, Gods (geschreven) Woord, om te lezen en uit te voeren: 

- Matteüs 6:9-13 : "Bid daarom dit gebed: Onze Vader in de Hemel, wij eren Uw Heilige Naam. Laat Uw Koninkrijk spoedig komen. Laat Uw Wil worden gedaan, net zoals in de Hemel. Geef ons heden het eten dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, zoals wij anderen hun zonden vergeven. Laat ons niet in verleiding komen, maar verlos ons van de boze (kwade machten). Want het Koninkrijk is van U en alle Kracht en Glorie tot in eeuwigheid. Amen."

VERGEVEN EN VERGEVEN WORDEN: ... Een belangrijke sleutel tot innerlijke verlossing en genezing!

- verzen 14-15: "Als u de mensen vergeeft wat zij verkeerd hebben gedaan, zal uw Hemelse Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt gedaan. Maar als u hen niet vergeeft, zal uw Hemelse Vader ook u niet vergeven."    

- Efeziërs 3:20 : "Hem nu, die blijkens de Kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de Heerlijkheid in de Gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen!"

Heere, leer mij bidden -  GEBED is "De ademhaling" van een ziel die hongerig en dorstig is naar zijn / haar Maker, zijn / haar Schepper en om met Hem in vertrouwelijke omgang te communiceren en Zijn Raad, Wijsheid, Leiding, Sterkte, Liefde en Vrede te ontvangen, en nog zo veel meer gedurende  zijn / haar levensjaren op aarde.  

Welkom!

GOD HEEFT EEN PLAN, EN EEN DOEL VOOR UW LEVEN! 

Ik BEN de Deur

Zo staat er geschreven:

"Zo staat er geschreven en moest de Messias (de Christus) lijden en uit de de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem". Lukas 24:26-47

Bekeert u, (laat u met God verzoenen), en laat u dopen in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2:38 

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag, tussen 9 en 17 uur... Tel. 0180 - 617 822. E-mail: info@godsgenade.org

Nico & Josta Aarnoudse, Gemeente GODS GENADE - Boerhaavelaan 23-A, 2992 KB te Barendrecht. (Provincie Zuid-Holland) Nederland.

De Weg terug naar God de Vader

Lieve Heere Jezus, ik kom tot U zoals ik ben: Een zondaar. Ik geloof dat U de Zoon van God bent. Dat U aan het kruis bent gestorven voor mijn zonden en dat U de striemen op Uw rug hebt gedragen voor mijn genezing. Ik wil niet meer mijn eigen weg gaan en mijn eigen zin doen. Ik heb berouw van mijn zonden. Op dit moment laat ik U toe in mijn hart. Ik wil een kind van God zijn. Reinig mij en vergeef mij alstublieft mijn zonden; bevrijd mij van iedere gewoonte waaraan ik verslaafd ben. Genees mijn lichaam en vul mijn leven met Uw Heilige Geest, met Uw Liefde, Vreugde en Rust. Amen. 

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.           2 Corinthe 5:17 

GODS GENADE Nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2021 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel