19 juni 2020 

Beste lezer, wij vertrouwen dat u vrolijke, gezegende Pinksterdagen hebt beleefd. Nu het Pinksterfeest weer voorbij is, komen Gods najaarsfeesten, die tot nog toe niet vervuld zijn. 

Het eerstvolgende Feest, dat op zijn vevulling wacht is:

a) Het Bazuinenfeest op 19 september 2020 - (The Feast of Trumpets, in het Hebreeuws "Rosj Hasjana") 

Het volgende is

b) De Grote Verzoendag op 28 september 2020 - (The Day of Atonement, in het Hebreeuws: "Jom Kippoer")

Het laatste is

c) Het Loofhuttenfeest van 3 t/m 9 oktober 2020 - (The Feast of Tabernacles, in het Hebreeuws: "Soekot")    

De voorjaarsfeesten zijn in het teken van de eerste komst van Jezus Christus en zijn vervuld. De najaarsfeesten staan in het teken van de komst van Jezus Christus op de wolken en Zijn wederkomst op de Olijfberg welke dus nog niet vervuld zijn. 

In Israël weet men heel goed dat het Bazuingeschal drie belangrijke betekenissen heeft.

1e De huwelijksplechtigheid van de Messias, 2e De opstanding van de doden, 3e de kroning van de Koning

De Bazuinklanken worden volgens de traditie in een serie van 100 verschillende tonen geblazen. De laatste toon op de sjofar, de laatste Bazuin, is een zeer langgerekte toon, "de Tekia Gedolah". Net zolang als de blazer het volhoudt. 

In 1 Korintiërs 15:51 lezen wij over de Opname van de Gemeente van Christus waarbij de doden opgewekt zullen worden. Dus voorafgaande aan Zijn Wederkomst op de Olijfberg en voorafgaande aan de start van het Vrederijk! Het Bazuinenfeest spoort ons ieder jaar weer aan ons voor te bereiden op Zijn komst, wanneer Hij de bruid komt halen voor het Grote Bruiloftsfeest in het Huis van de Vader. 

Is dit Bazuinenfeest voorbij dan komt de Grote Verzoendag, de verzoening tussen Jezus Christus en de Joden: Heel Israël zal gered worden, zoals in het Oude Testament de Hogepriester het Heilige der Heiligen in de Tempel binnenging om verzoening te vragen voor de zonden van het gehele volk; zo zal Jezus Christus als Hogepriester heel Israël die Hem aanroepen redden bij Zijn Wederkomst op de Olijfberg. In Zacharias 13:9 staat de belofte van God geschreven: Zij zullen Mijn aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: "Dat is Mijn volk", en zij zullen zeggen: "De Heere is mijn God."  

Maar wat houdt de Grote Verzoendag in?

1e Wij moeten ons vernederen voor de Almachtige God: Deze dag gaan vasten. In Israël zijn alle winkels en zaken gesloten. De straten zijn leeg! 2e Schuldbelijdenis: Vergeef ons en begenadig ons en schenk ons verzoening. 3e Berouw: Wij zetten onze wil erop om Uw weg te gaan en niet de onze.

4e Verzoening: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. (Hebreeën 8:10-12) 

5e Herstel: Zie, ik kom spoedig en Mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en Omega, de Eerste en Laatste. Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des Levens en opdat zij door de poorten van de stad mogen binnengaan. (Openbaring 22:12) 

Het herstel gaat door met Het Loofhuttenfeest dat 7 dagen duurt en ook het Feest van de Vrolijkheid wordt genoemd. Dit Feest is voor Gods Volk de verwachting van de komst van Gods Rijk op aarde. Na de Wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg en de verzoening met Israël; gaat in Jeruzalem Jezus Christus de Troon van David bestijgen voor de periode van 1000 jaar. Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar naar Jeruzalem heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Heer der Heerscharen en het Loofhuttenfeest te vieren. 


Met dit schrijven hebben wij een verzoek aan u.

Wij hebben in onze samenkomsten wel eens een offering gevraagd voor evangelist Shlomo Nahum voor Gods werk in Tel Aviv t.b.v. het verkondigen van het Evangelie en het geven van voedselpakketten aan de armen. Dit zouden wij graag weer willen doen. Ook International Christian Zionist Center van Jan Willem van der Hoeven willen wij weer helpen. Wilt u een gift doen om zoveel mogelijk mensen met het evangelie te bereiken en Israël te steunen? Neem dan contact met ons op. Tel. 0180 - 617 822 (Overdag, maandag t/m vrijdag) of per e-mail naar: info@godsgenade.org

God zegent wie Israël zegent! 

Wij wensen u vanaf 21 juni een fijne zomertijd en ook gedurende deze zomer een grote oogst van zielen. 

De Heere zegene u en behoede u! De Heere doe Zijn Aangezicht over u lichten en zij u genadig! De Heere verheffe Zijn Aangezicht over u en geven u vrede! 

Voorgangers Nico & Josta Aarnoudse  

 De TIEN maagden waarvan er VIJF onvoorbereid waren!

Jezus zeide: "Ik ben de Opstanding en het Leven"

"Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden" (1 Petrus 2:6)

Mij ontbreekt niets ...

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen?    

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. Zuid Holland) 

© 2015 - 2020 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel