Ben ik mijns broeders hoeder? _______________

In Genesis staat de vraag van “persoonlijkheid en verantwoordelijkheid voor onze naasten” centraal. Vanaf het verhaal van Kaïn en Abel tot aan het verhaal van Jozef en het verraad door zijn broers, is dit onderwerp niet zichtbaar maar wel aanwezig. Kaïn vermoordt zijn broeder Abel en werpt de vragen van God af met een sarcastisch antwoord: “Ben ik mijns broeders hoeder?” Kaïn toont geen spijt of verantwoordelijkheid voor wat hij heeft gedaan. De rest van het boek Genesis geeft het antwoord op die vraag weer en het antwoord is volmondig ja! Juda stapt naar voren en neemt verantwoordelijkheid. Dit resulteert in de hereniging van zijn familie. Ja, … hij, Juda, is de hoeder van zijn broers en ja, … hij zal zijn plaats in de slavernij innemen. Met deze gepassioneerde daad wordt Juda een rolmodel voor de verantwoordelijkheid die Joden hebben tegenover elkaar en tegenover de wereld. 

“want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij Zich niet hen “broeders” te noemen, en Hij zegt: “Uw Naam zal Ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal Ik U lofzingen.” Lees Hebreeën 2:11 

De Leeuw van Juda en Tzedakah ______________

De inzettingen met betrekking tot het praktiseren van Tzedakah zijn nauw verweven met de Leeuw van Juda. Tzedakah vertegenwoordigt de verantwoodelijkheid dat elke Jood "zijn broeders hoeder" behoort te zijn, en een verschil moet maken in het leven van anderen.   

Wie is een Jood? Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt. Maar hij is een Jood, die het in het verborgene is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. (Lees Romeinen 2:28-29 / Efeziërs 2:11-13,19)    

De Heere, onze God besnijdt het hart! En de Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden. Zodat gij de Heere, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. (Lees Deuteronomium 30:6) ... en gelijk hieraan ook uw naaste liefhebt. 

Wat is Tzedakah? _________________________

Het Hebreeuwse woord voor naastenliefde is Tzedakah, wat in principe "rechtvaardigheid" of "gerechtigheid" betekent. Er is hier een belangrijke nuance. In het Joodse denken is geven aan mensen in nood niet iets extra's; het is gewoon het juiste, eerlijke en rechtvaardige ding om te doen. Ons geld is niet van ons. Het is van God, die het ons genadig heeft toevertrouwd. 

Het is voor ons alleen maar goed om het te verspreiden zoals Hij dat wenst, en het te delen met Zijn behoeftige kinderen. "Wie zich over de arme ontfermt, leent de Heere, Hij zal hem zijn weldaad belonen." Spreuken 19:17     

"Gezegend is hij die acht slaat op de arme (geringe); ten dage des onheils zal de Heere hem uitkomst geven; de Heere zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde; aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem niet prijs. De Heere steunt hem op het ziekbed, in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn legerstede ... geprezen zij de Heere, de God van Israël, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja Amen. Psalm 41 "Gebed om genezing"    


Principes in het geven van een geldgeschenk _____

Of het nu een geldgeschenk is of een geschenk van je tijd (praktisch iemand helpen), kan de kracht van Tzedakah niet genoeg worden benadrukt. 

De Leeuw van Juda is een krachtig symbool van deze geest van vrijgevigheid en onbaatzuchtigheid

Bij het schenken van liefdadigheid kiezen joden er vaak voor om in veelvouden van 18 te geven, zoals 36, 54, 72 enz. Dit komt omdat de Hebreeuwse letter Chai, de letter voor leven, de numerieke waarde 18 heeft. Dus 180 euro, bijvoorbeeld, wordt "10 keer chai" genoemd. 

Dit drukt ons gebed uit dat de verdienste van naastenliefde in onze goede plaats staat en dat we gezegend worden met leven en voorspoed. 

  1. Geef niet om gezien te worden! (geef discreet, in het verborgene)
  2. Vergeef, geef ... en u zal vergeven en gegeven worden! 
  3. Geef met een bewogen en liefdevol hart! 

De Heere zal u uw weldaad belonen! Dat is Zijn Woord, Zijn belofte.  (Spreuken 19:17)  

De Heere Jezus is de Opstanding en het Leven

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen? Klik op onze foto afbeelding hierboven!   

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Ben ik mijn broeders hoeder?

De Leeuw van de stam Juda. Psalm 76: "God is bekend in Juda, Zijn Naam is groot in Israël; in Salem was immers Zijn Tent, en op Sion Zijn woning." 

Een leeuwewelp is Juda

Een ster gaat op uit Jakob

GODS HULP NODIG? LEES DE BIJBEL EN BID!

Blijf In Jezus Bid En Leef (B.I.J.B.E.L.)

© 2015 - 2020 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel