Navigatie

EENHEID IN DE GEEST door LIEFDE

...want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Streeft dan naar de hoogste gaven. En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert. De liefde vergaat nimmermeer... (1 Korinthe 12 en 13)

ZATERDAG 25 JANUARI 2020  - INLOOP OM 12.30 UUR. Verwelkoming met koffie, thee en koek. Aanvang samenkomst om 13.15 uur - Einde rond 17.00 uur met aansluitend fellowship en heerlijke hapjes. Plaats: Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. Tel. 0180 - 617 822 - E-mail: info@godsgenade.org. Uw aanmelding is nodig i.v.m. onze voorbereidingen!  Vrij parkeren op ons privé-terrein, Openbaar vervoer: Bus lijn 84. Uitstappen bij halte "BOERHAAVELAAN", vanaf deze halte is het vijf minuten lopen. (Plan uw reis via: www.9292ov.nl) 

 

EEN IEDER DIE LIEFHEEFT IS UIT GOD GEBOREN EN KENT GOD  

De Heere is altijd in ons midden om Zijn Gemeente te genezen, te bevrijden en op te bouwen. Hij doet onmetelijk veel voor Zijn geliefde zonen en dochters! Kom en maak tijd om erbij te zijn! Kom luisteren naar wat de Geest tot de Gemeente spreekt. Laten we elkander bemoedigen nu wij de Dag des Heeren zien naderen en acht slaan op Zijn spoedige en plotselinge komst! Nodig anderen uit die de Heere Jezus nodig hebben. 

EEN VOLK...,GODE TEN EIGENDOM!!

"Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar Licht, u, eens niet Zijn volk, nu echter Gods Volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen." 1 Petrus 2:9-10  

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen? Klik op onze foto afbeelding hierboven!   

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Kleedt u in de Liefde

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleedt u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Rom. 12:10

Elkaar liefhebben

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 1 Johannes 4:7

Een andere Trooster

"Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren (doen). En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der Waarheid, die de wereld niet ontvangen kan..." Johannes 14:15-16

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ...

... opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft!

God is Liefde

"Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde." 1 Johannes 4:8 - "God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem." 1 Johannes 4:16

Gods Genade en Liefde over Nederland

HET IS NU UW TIJD! ...

© 2015 - 2020 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel