GODS VISIE, ROEPING EN OPDRACHT "Op deze Rots zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar (de Gemeente) niet overweldigen." Mattheüs 16:18  

Beste lezer, 

Gods Genade Gebeds- & Genezingscentrum is sinds augustus 1998 een aan God gewijde plaats waar gelovigen op iedere eerste en laatste zaterdag van de maand samenkomen om Hem te aanbidden en te danken voor Zijn volbrachte werk. Het is een plaats van gebed en voorbede om door het vergoten bloed van Jezus Christus genezing te kunnen ontvangen naar geest, ziel en lichaam en ook gezond te leven.     

MIJN HUIS IS EEN BEDEHUIS VOOR ALLE VOLKEREN 

Iedere gelovige komt tijdens de samenkomst des Heren tot de overtuiging om een heilig leven te leiden in het huwelijk, het gezin, de familiekring en in de samenleving. De Geest Gods doet altijd Zijn werk in onze samenkomsten tot opbouw van Zijn Gemeente. Iedere samenkomst is altijd anders. 

  Want de reddende Genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige tijd bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Titus 2:11-12  

Met Gods hulp willen wij onze medegelovigen versterken en opbouwen om effectieve dienaren van God te zijn. Uiteraard blijven de gelovigen, die vanuit verschillende steden en dorpen komen, lid van hun eigen kerk.  

IEDERE GELOVIGE IS DOOR GOD GEROEPEN OM EEN DIENAAR TE ZIJN 

God zal nooit iemand ten volle kunnen gebruiken in Zijn Koninkrijk alvorens hem/haar eerst een ervaring te geven. Christus wil namelijk elk lid van Zijn Lichaam gebruiken in zijn/haar leefomgeving en activiteitengebied! Wij allen, ... een boer, huisarts, advocaat, student, kantoormedewerker, huisman, huisvrouw, weduwe, weduwnaar ... een ieder die de Naam van Jezus als zijn / haar Heer noemt, behoort een gezalfde dienaar te zijn.   

     GEROEPEN EN GEZALFD OM TE DIENEN EN NIET GEDIENT TE WORDEN met CHRISTUS ALS ONS VOORBEELD

NEEM UW POSITIE IN CHRISTUS IN! Laat u als levende stenen gebruiken, voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen. (1 Petrus 2:5)

Iedere gezalfde gelovige heeft een bediening tot het Lichaam van Christus. Lees Romeinen hoofdstuk 12. "Het ware offer en opwekking tot liefde"   

Iedere gezalfde gelovige heeft tegelijkertijd ook een bediening tot de wereld. "En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Marcus 16:15  

De Heere Jezus is de Opstanding en het Leven

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen? Klik op onze foto afbeelding hierboven!   

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2020 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel