Navigatie

MIJN HUIS IS EEN BEDEHUIS VOOR ALLE VOLKEREN - Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het Heiligdom door het bloed van Jezus (het bloed des Verbonds), langs een Nieuwe en Levende Weg ... en wij een Grote Hogepriester over het Huis Gods hebben ... Laten we toetreden met een waarachtig hart ... 

NADER TOT DE TROON DER GENADE 

 

 

 

 

 

 

Weet dat u er niet alleen voor staat! De Heere Jezus Christus onze Hogepriester bid onophoudelijk voor Zijn Volk!

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de Troon der Genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. 

Elke woensdagavond BIDSTOND van 19.30 tot 22.00 uur - Plaats van samenkomst: Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht (Industrie Dorpzicht) - vrij parkeren op ons privé-terrein, Openbaar vervoer: Bus lijn 84. Uitstappen bij halte "BOERHAAVELAAN", vanaf deze halte is het 5 minuten lopen. (Plan uw reis via: www.9292ov.nl) 

WAT BETEKENT GENADE NOG MEER? 

Genade is bovennatuurlijke hulp in een hulpeloze situatie. Genade is bovennatuurlijke hoop in een hopeloze situatie. Genade is bovennatuurlijke sterkte in een krachteloze situatie.   

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen? Klik op onze foto afbeelding hierboven!   

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Kleedt u in de Liefde

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleedt u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Rom. 12:10

Elkaar liefhebben

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 1 Johannes 4:7

Een andere Trooster

"Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren (doen). En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der Waarheid, die de wereld niet ontvangen kan..." Johannes 14:15-16

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ...

... opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft!

God is Liefde

"Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde." 1 Johannes 4:8 - "God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem." 1 Johannes 4:16

Gods Genade en Liefde over Nederland

HET IS NU UW TIJD! ...

© 2015 - 2020 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel