Navigatie

De Grote Verzoendag is nabij!

Beste lezer,  u bent van harte uitgenodigd om op zaterdag 5 oktober 2019 het Heilig Avondmaal, de maaltijd des Heeren, te vieren.

Voorafgaand op de Grote Verzoendag (Jom Kippoer) willen wij deze middag, zaterdag 5 oktober, het Heilig Avondmaal vieren! Wij zullen verfrist worden in Gods Tegenwoordigheid, hoopvol vooruitkijken naar het nieuwe jaar en ons leven opnieuw aan de Heere toewijden. Laat ons als lichaam van Christus bij elkaar komen en dit Feest vieren!      

"Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als VERZOENING voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook die der gehele wereld." (1 Joh. 2:2 en Joh. 4:10)   

Wanneer u op deze uitnodiging ingaat vragen wij u ons dat te laten weten i.v.m. onze voorbereidingen voor deze Speciale Viering! 

JEZUS ZEGT: BREEK HET BROOD MET MIJ ... DRINK DE WIJN MET MIJ.  

Deur open om 12.30 uur. Verwelkoming met koffie, thee en koek. Aanvang dienst om 13 uur. Afloop om 17 uur met aansluitend fellowship! 

Plaats van samenkomst: Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht (Industrie Dorpzicht) - vrij parkeren op ons privé-terrein, Openbaar vervoer: Bus lijn 84. Uitstappen bij halte "BOERHAAVELAAN", vanaf deze halte is het 5 minuten lopen. (Plan uw reis via: 9292ov.nl) 

Uw aanmelding is gewenst wegens onze voorbereidingen. Gaarne uiterlijk 4 oktober opgeven dat u komt, per telefoon (0180 - 617 822, tijdens kantoor-uren) of per e-mail (info@godsgenade.org)  

"Daarom moest Jezus in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw Hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te VERZOENEN." (Hebreeën 2:17)

 

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen? Klik op onze foto afbeelding hierboven!   

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

ONS DOEL

Ons doel is om tot alle volkeren het Goede Nieuws van Redding, Verlossing en Genezing te verkondigen. Wij willen de mensen vertellen dat God van hen houdt en hoe men ook heeft gezondigd, Hij hen zal vergeven indien zij zich bekeren en zich aan Hem overgeven. 

 

De Grote Verzoendag

 

Zie, het Lam Gods!

"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden, ... namelijk Jezus, de Christus (de Gezalfde, de Messias)  Handelingen 4:12

  

Bestemd tot Eeuwig leven

Nabij is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Romeinen 10   

© 2015 - 2019 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel