Navigatie

HET "ONZE VADER" GEBED 

"Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en toebereid." Deut. 32:6 

"Gij immers zijt onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet; Gij Here, zijt onze Vader, onze Verlosser van oudsher is Uw naam," Jesaja 63:16 

"Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van Uw hand." (Jesaja 64:8)


Bidt gij dan aldus: Onze Vader, die in Hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk wij ook geven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos onze van de boze. Want  Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw Hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Matteüs 6: 9-15

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Zie, het Lam Gods!

De volgende dag zag hij Jezus tot zich komende en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt...En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. 

Komt, laten wij opgaan naar de Berg des Heeren, naar het Huis van de God Jakobs, ...

Kom zaterdag 25 mei 

Klik op de afbeelding

© 2015 - 2019 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel