Navigatie

IK BEN DE HEERE, UW HEELMEESTER. EXODUS 15:26

Vergeet deze beloftes niet! Sta op Gods Woord. 

 Nico & Josta Aarnoudse 

7 BELOFTES VOOR UW GODDELIJKE GENEZING

PSALM 107 VERS 20 

Hij zond Zijn Woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.

JESAJA 53 VERS 4 EN 5

Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen, wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze overtredingen verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is onze genezing geworden.

MATTHEUS 8 VERS 16 EN 17

Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met Zijn Woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.  

1 PETRUS 2 VERS 24

Die zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door Zijn striemen zijt gij genezen.

PSALM 103 VERS 2 EN 3

Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn Heilige Naam; Loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die al uw krankheden geneest.

JACOBUS 5 VERS 15

En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

MARKUS 16 VERS 17 EN 18

Als tekenen zullen deze dingen de gelovige volgen: In Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. 

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen? Klik op onze foto afbeelding hierboven!   

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Zie, het Lam Gods!

De volgende dag zag hij Jezus tot zich komende en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt...En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. 

De Heere, Mijn Ontfermer

Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en Mijn Vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here....elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. Dit is het deel van de knechten des Heeren en hun recht van Mijnentwege, luidt het Woord des Heeren. Jesaja 54:10,17 

Weest in geen ding bezorgd

De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de Vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. 

 

© 2015 - 2019 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel