BOVENNATUURLIJKE GAVEN VAN GOD VOOR DE GEMEENTE  

De Bijbel zegt: "Aan een ieder wordt de openbaring van de Heilige Geest gegeven tot welzijn van allen. (1 Kor.12 vers 7). Wij hebben de werking van de gaven nu nodig. In de Hemel zijn geen ziektes en ongerechtigheid. 

Een willekeurige indeling van de Bovennatuurlijke Gaven van God voor de mensen: De Gaven (volgens 1 Kor.12 vers 8,9 en 10). Er zijn daarnaast nog vele gaven, enkele te noemen, van vergeving, verzoezing, barmhartigheid, Gods liefde.

DE OPENBARINGSGAVEN:  

1) van wijsheid, welke vooruitziet

2) van kennis, welke naar het verleden kijkt 

7) van onderscheiding van geesten, de "nu" situatie   

DE GAVEN VAN KRACHT: 

3) van geloof, dwz. Geloof van God in je

4) van gaven van genezingen 

5) van krachten, mirakelen  

DE GAVEN VAN UITINGEN, SPREKEN, DOOR DE HEILIGE GEEST: 

6) van profetie 

8) van allerlei tongen

9) vertolking van tongen 

Jezus genas in de Gaven, in relatie met God de Vader, en kon niets doen van Zichzelf, of Hij moest het de Vader zien doen. (Johnnes 5:19). Zo is dan het geloof (van God - Kracht van God) uit het horen, en het horen door het Woord van Christus. (Romeinen 10:17)  

BOVENNATUURLIJKE GAVEN VAN GOD VOOR DE GEMEENTE VOLGENS EFEZE 4 vers 11 :

En Hij (God) heeft zowel aspostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de Heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het Lichaam van Christus, in Liefde in elk opzicht naar Hem toegroeiende, die het Hoofd is, Christus. (1 Korinthe 12 vers 28). Ten eerste Apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten (mirakelen-werkers), daarna van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. 

GAVE GODS (HEILIGE GEEST) AANWAKKEREN. (2 Tim.1:6 en 7)

Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid maar van (Gods) Kracht, (Gods) Liefde en van Bezonnenheid. 

Hij (Jezus) dreef de geesten uit met Zijn Woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen. (Matheüs 8 vers 16) 

Gaat en predikt en zegt: "Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest de zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geef het om niet". Jezus gaf bevelen, geen verzoeken.

Jezus sprak tot Zijn discipelen: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan henen, maak al de volken tot Mijn discipelen en doopt (doordrengt) hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Matheüs 28:18,19 en 20) 

  

Ik Ben de Goede Herder

Mijn schapen horen naar Mijn Stem ...

 

Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen?    

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. Zuid Holland) 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2020 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel