Navigatie

Wij bidden regelmatig ook voor onze broeders en zusters in het buitenland en ondersteunen hen financieel. Wilt u aandeel hebben in ons Werk des Heeren, dan kunt u hiervoor bidden, maar ook hen helpen met een financiële bijdrage voor hun nood. Ons IBAN banknummer is: NL85 ABNA 061.66.24.344 - t.n.v. Stg. Gods Genade - Gaarne bij betaling vermelding van uw huisnummer alsmede postcode en met vermelding van Project A, B, C, D,E,F en/of G. Zo kunnen wij uw ANBI gift goed noteren. Bij voorbaat dank voor uw gebed en offergave. Neem a.u.b. ook contact met ons op. Nico & Josta Aarnoudse      

De volgende projecten zijn:


A) Oeganda, vanaf 1998 hebben wij Pastor Kasharu en zijn Gemeente gesponsord o.a. Voorziening van water en het kopen van grond (goedkoop).  De laatste tijd komen er honderden kinderen naar zijn kerk. Hij maakt plannen om kindertehuizen te bouwen en een nieuwe gemeente in anderen plaatsen te beginnen. Hiervoor leidt hij broeders en zusters op. 


B) Pakistan, sinds september 2018 hebben wij een pastor en zijn vrouw gesteund voor het aanleggen van leidingen t.b.v. water. Hij bezoekt christenen in gevangenissen en wil hen helpen hun boete voor vrijlating te betalen. Tevens voorziet hij niet alleen de armen, maar ook de arme moslims van voedselpakketten. Voor de nieuwelingen heeft hij Urdu bijbels nodig, hij zorgt voor weduwen en wezen. Hij werkt 100% voor de Heer en heeft dus gebed en financiële hulp nodig.


C) Een enthousiaste joodse evangelist brengt o.a. in Tel Aviv vele zielen tot de Heer. Hij huurt ook een zaal waar hij ze onderwijs geeft om hen discipelen te maken en voorziet hen ook van voedsel. Hij heeft een woning van zijn moeder, waarin hij kan wonen. Maar verder is hij afhankelijk van God. Hij heeft een hele oude auto en heeft een nieuwe nodig. 


D) Een pastor uit India kreeg van de Heer opdracht in België het evangelie te brengen. Zijn huis inboedel en auto in India heeft hij verkocht en kon met de opbrengst twee jaren met zijn vrouw leven. Sinds 2017 is hij totaal afhankelijk van God, Die broeders en zusters aanspoort deze pastor financieel te helpen. Hij hoopt dit jaar hun verblijfsvergunning te krijgen, zodat ze in staat zijn in elk geval voor hun levensonderhoud te zorgen door te kunnen werken. 


E)  In Israël waarheen God ons zendt hebben wij diverse Messiaanse gemeenten bezocht en  gepredikt o.a. in Karmiel,  Tiberias, Haifa, Afoela, Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod, Beersheeva, Jeruzalem en Herzila alsmede geholpen met hebreeuwse boekjes en ook gesponsord.

Wie Israël zegent zal gezegend worden! Bid voor de Vrede van Jeruzalem. 


F) Een echtpaar uit Nederland, dat in Wit Rusland evangeliseert aan de armen voedselpakketten uitdeelt, hebben wij ook mee mogen bemoedigen met financiële bijdragen. Ze zijn nu ook bezig met een behoorlijk groot pand waarin zij meer Gods werken, activiteiten, kunnen doen.


G)  Wij zijn in Egypte geweest en hebben daar ook gepredikt en diverse leiders mogen zalven. Een evangelist had zoveel ontvangen, dat hij nu ook bidt voor de zieken met wonderen en vijf gemeenten opgericht heeft. Wij sponsorden ook voor een nieuwe auto. Prijs de Heer! Deze evangelist is zo Geestvervuld, dat hij een boek, "Hoe u de strijd om uw gedachten kunt winnen" door Morris Cerullo, in het Arabisch heeft vertaald. Hij vindt dit boek zeer geschikt voor zijn landgenoten. Hij en zijn vrouw zijn ook afhankelijk van God.


 

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

BEKERING, VERGEVING van ZONDEN: Er is Hoop!

    GELOOF, HOOP EN LIEFDE! 

Elkander Vergevend

Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft. Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Efeziërs 4:32, 5:1-2

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...

... dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Joh. 3:16 

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft (gehoorzaam is) heeft het eeuwig leven.  Joh. 3:35

Bidden en helpen

 

Toen opende Jezus hun verstand:...

...zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus (de Messias) moest lijden, en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem....En zie, Ik doe de belofte Mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad (Jeruzalem) blijven, totdat gij bekleed wordt met KRACHT uit den hoge. Lees Lukas 24, Handelingen 1 en 2 (de handelingen der Apostelen)  

© 2015 - 2018 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel