Navigatie

Wij bidden regelmatig ook voor onze broeders en zusters in het buitenland en ondersteunen hen financieel. Het is nodig dat wij volharden in de gebeden! Geld hebben wij ook nodig om jonge mensen die tot geloof zijn gekomen, financieel te ondersteunen om ook het evangelisatiewerk te doen! 

Wilt u aandeel hebben in ons Werk des Heeren, dan kunt u hiervoor bidden, maar ook hen helpen met een financiële bijdrage voor hun nood. Ons IBAN banknummer is: NL85 ABNA 061.66.24.344 - t.n.v. Stg. Gods Genade - Gaarne bij betaling vermelding van uw huisnummer alsmede postcode en met vermelding van Project A, B, C, D,E,F en/of G. Zo kunnen wij uw ANBI gift goed noteren. Bij voorbaat dank voor uw gebed en offergave. Neem a.u.b. ook contact met ons op. Nico & Josta Aarnoudse      

De volgende projecten zijn:


A) Oeganda, vanaf 1998 hebben wij Pastor Kasharu en zijn Gemeente gesponsord o.a. Voorziening van water en het kopen van grond (goedkoop).  De laatste tijd komen er honderden kinderen naar zijn kerk. Hij maakt plannen om kindertehuizen te bouwen en een nieuwe gemeente in anderen plaatsen te beginnen. Hiervoor leidt hij broeders en zusters op. 


B) Pakistan, sinds september 2018 hebben wij een pastor en zijn vrouw gesteund voor het aanleggen van leidingen t.b.v. water. Hij bezoekt christenen in gevangenissen en wil hen helpen hun boete voor vrijlating te betalen. Tevens voorziet hij niet alleen de armen, maar ook de arme moslims van voedselpakketten. Voor de nieuwelingen heeft hij Urdu bijbels nodig, hij zorgt voor weduwen en wezen. Hij werkt 100% voor de Heer en heeft dus gebed en financiële hulp nodig.


C) Een enthousiaste joodse evangelist brengt o.a. in Tel Aviv vele zielen tot de Heer. Hij huurt ook een zaal waar hij ze onderwijs geeft om hen discipelen te maken en voorziet hen ook van voedsel. Hij heeft een woning van zijn moeder, waarin hij kan wonen. Maar verder is hij afhankelijk van God. Hij heeft een hele oude auto en heeft een nieuwe nodig. 


D) Een pastor uit India kreeg van de Heer opdracht in België het evangelie te brengen. Zijn huis inboedel en auto in India heeft hij verkocht en kon met de opbrengst twee jaren met zijn vrouw leven. Sinds 2017 is hij totaal afhankelijk van God, Die broeders en zusters aanspoort deze pastor financieel te helpen. Hij hoopt dit jaar hun verblijfsvergunning te krijgen, zodat ze in staat zijn in elk geval voor hun levensonderhoud te zorgen door te kunnen werken. 


E)  In Israël waarheen God ons zendt hebben wij diverse Messiaanse gemeenten bezocht en  gepredikt o.a. in Karmiel,  Tiberias, Haifa, Afoela, Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod, Beersheeva, Jeruzalem en Herzlia alsmede geholpen met hebreeuwse boekjes en ook gesponsord.

Wie Israël zegent zal gezegend worden! Bid voor de Vrede van Jeruzalem. 


F) Een echtpaar uit Nederland, dat in Wit Rusland evangeliseert aan de armen voedselpakketten uitdeelt, hebben wij ook mee mogen bemoedigen met financiële bijdragen. Ze zijn nu ook bezig met een behoorlijk groot pand waarin zij meer Gods werken, activiteiten, kunnen doen.


G)  Wij zijn in Egypte geweest en hebben daar ook gepredikt en diverse leiders mogen zalven. Een evangelist had zoveel ontvangen, dat hij nu ook bidt voor de zieken met wonderen en vijf gemeenten opgericht heeft. Wij sponsorden ook voor een nieuwe auto. Prijs de Heer! Deze evangelist is zo Geestvervuld, dat hij een boek, "Hoe u de strijd om uw gedachten kunt winnen" door Morris Cerullo, in het Arabisch heeft vertaald. Hij vindt dit boek zeer geschikt voor zijn landgenoten. Hij en zijn vrouw zijn ook afhankelijk van God.


Vanuit Jeruzalem, naar geheel Judea, Samaria en tot het uiterste der aarde

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Bidden en helpen

 

Alzo lief heeft God de wereld gehad ...

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Matteus 24

Jezus zegt: "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust voor uw zielen geven."

Vrede van God: "De Vrede-vorst", en Vrede met God!

© 2015 - 2019 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel