Navigatie

Wij bidden regelmatig ook voor onze broeders en zusters in het buitenland en ondersteunen hen financieel. Het is nodig dat wij volharden in de gebeden! Geld hebben wij ook nodig om jonge mensen die tot geloof zijn gekomen, financieel te ondersteunen om ook het evangelisatiewerk te doen! 

Wilt u aandeel hebben in ons Werk des Heeren, dan kunt u hiervoor bidden, maar ook hen helpen met een financiële bijdrage voor hun nood. Ons IBAN banknummer is: NL85 ABNA 061.66.24.344 - t.n.v. Stg. Gods Genade - Gaarne bij betaling vermelding van uw huisnummer alsmede postcode en met vermelding van Project A, B, C, D,E,F en/of G. Zo kunnen wij uw ANBI gift goed noteren. Bij voorbaat dank voor uw gebed en offergave. Neem a.u.b. ook contact met ons op. Nico & Josta Aarnoudse      

De volgende projecten zijn:


A) Oeganda, vanaf 1998 hebben wij Pastor Kasharu en zijn Gemeente gesponsord o.a. Voorziening van water en het kopen van grond (goedkoop).  De laatste tijd komen er honderden kinderen naar zijn kerk. Hij maakt plannen om kindertehuizen te bouwen en een nieuwe gemeente in anderen plaatsen te beginnen. Hiervoor leidt hij broeders en zusters op. 


B) Pakistan, sinds september 2018 hebben wij een pastor en zijn vrouw gesteund voor het aanleggen van leidingen t.b.v. water. Hij bezoekt christenen in gevangenissen en wil hen helpen hun boete voor vrijlating te betalen. Tevens voorziet hij niet alleen de armen, maar ook de arme moslims van voedselpakketten. Voor de nieuwelingen heeft hij Urdu bijbels nodig, hij zorgt voor weduwen en wezen. Hij werkt 100% voor de Heer en heeft dus gebed en financiële hulp nodig.


C) Een enthousiaste joodse evangelist brengt o.a. in Tel Aviv vele zielen tot de Heer. Hij huurt ook een zaal waar hij ze onderwijs geeft om hen discipelen te maken en voorziet hen ook van voedsel. Hij heeft een woning van zijn moeder, waarin hij kan wonen. Maar verder is hij afhankelijk van God. Hij heeft een hele oude auto en heeft een nieuwe nodig. 


D) Een pastor uit India kreeg van de Heer opdracht in België het evangelie te brengen. Zijn huis inboedel en auto in India heeft hij verkocht en kon met de opbrengst twee jaren met zijn vrouw leven. Sinds 2017 is hij totaal afhankelijk van God, Die broeders en zusters aanspoort deze pastor financieel te helpen. Hij hoopt dit jaar hun verblijfsvergunning te krijgen, zodat ze in staat zijn in elk geval voor hun levensonderhoud te zorgen door te kunnen werken. 


E)  In Israël waarheen God ons zendt hebben wij diverse Messiaanse gemeenten bezocht en  gepredikt o.a. in Karmiel,  Tiberias, Haifa, Afoela, Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod, Beersheeva, Jeruzalem en Herzlia alsmede geholpen met hebreeuwse boekjes en ook gesponsord.

Wie Israël zegent zal gezegend worden! Bid voor de Vrede van Jeruzalem. 


F) Een echtpaar uit Nederland, dat in Wit Rusland evangeliseert aan de armen voedselpakketten uitdeelt, hebben wij ook mee mogen bemoedigen met financiële bijdragen. Ze zijn nu ook bezig met een behoorlijk groot pand waarin zij meer Gods werken, activiteiten, kunnen doen.


G)  Wij zijn in Egypte geweest en hebben daar ook gepredikt en diverse leiders mogen zalven. Een evangelist had zoveel ontvangen, dat hij nu ook bidt voor de zieken met wonderen en vijf gemeenten opgericht heeft. Wij sponsorden ook voor een nieuwe auto. Prijs de Heer! Deze evangelist is zo Geestvervuld, dat hij een boek, "Hoe u de strijd om uw gedachten kunt winnen" door Morris Cerullo, in het Arabisch heeft vertaald. Hij vindt dit boek zeer geschikt voor zijn landgenoten. Hij en zijn vrouw zijn ook afhankelijk van God.


Contact en Adres

Wilt u ons in uw kerk of samenkomst uitnodigen om Gods volk te versterken en te bemoedigen? Klik op onze foto afbeelding hierboven!   

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta Aarnoudse, Voorgangers Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

Zie, het Lam Gods!

De volgende dag zag hij Jezus tot zich komende en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt...En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. 

De Heere, Mijn Ontfermer

Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en Mijn Vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here....elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten. Dit is het deel van de knechten des Heeren en hun recht van Mijnentwege, luidt het Woord des Heeren. Jesaja 54:10,17 

Weest in geen ding bezorgd

De Heere is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de Vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. 

 

© 2015 - 2019 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel