Jezus geeft de Grote Opdracht. De elf discipelen gingen naar Galilea, naar de berg waar zij Jezus zouden ontmoeten. Toen zij Hem daar zagen, vielen zij voor Hem neer. Maar sommigen wisten niet wat zij ervan moesten denken. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: "Ik heb alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn discipelen te maken. Doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd." Mattheüs 28: 16-20 


 Nico & Josta Aarnoudse prediken sinds 1983 de Reddende en Genezende Evangelie Boodschap van   hun Heer Jezus Christus! Sinds die tijd zijn zij in meer dan 40 landen geweest. Hun prediking en  getuigenis zijn,  dat Jezus Christus niet veranderd is. Hij is Dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig! 

Zij geven onderwijzing in onder meer Goddelijke genezing, veelal uit hun eigen ervaringen en door   de openbaring die God hen geeft, hoe Hij geneest en waarom God geneest. Veel mensen zijn onder deze bediening tot levend geloof in Jezus Christus gekomen, wederomgeboren, verlost van de boze, gedoopt en vervuld met de Heilige Geest, en genezen van allerlei kwalen en ziekten. Zij hebben ervaren dat God oplossingen geeft in de situatie waarin men verkeert met woorden van wijsheid en kennis. De HEERE is waarlijk met dit bijzondere echtpaar. 

Welkom!

GOD HEEFT EEN PLAN, EN EEN DOEL VOOR UW LEVEN! 

Ik BEN de Deur

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, maandag t/m vrijdag, tussen 9 en 17 uur... Tel. 0180 - 617 822. E-mail: info@godsgenade.org

Nico & Josta Aarnoudse, Gemeente GODS GENADE - Boerhaavelaan 23-A, 2992 KB te Barendrecht. (Provincie Zuid-Holland) Nederland.

Zo staat er geschreven:

"Zo staat er geschreven en moest de Messias (de Christus) lijden en uit de de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem". Lukas 24:26-47

 

De Weg terug naar God de Vader

Lieve Heere Jezus, ik kom tot U zoals ik ben: Een zondaar. Ik geloof dat U de Zoon van God bent. Dat U aan het kruis bent gestorven voor mijn zonden en dat U de striemen op Uw rug hebt gedragen voor mijn genezing. Ik wil niet meer mijn eigen weg gaan en mijn eigen zin doen. Ik heb berouw van mijn zonden. Op dit moment laat ik U toe in mijn hart. Ik wil een kind van God zijn. Reinig mij en vergeef mij alstublieft mijn zonden; bevrijd mij van iedere gewoonte waaraan ik verslaafd ben. Genees mijn lichaam en vul mijn leven met Uw Liefde, Vreugde en Rust. Amen. 

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.           2 Corinthe 5:17 

GODS GENADE Nieuwsbrief

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2021 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel