Navigatie

HET "ONZE VADER" GEBED 

"Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en toebereid." Deut. 32:6 

"Gij immers zijt onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet; Gij Here, zijt onze Vader, onze Verlosser van oudsher is Uw naam," Jesaja 63:16 

Bidt gij dan aldus: Onze Vader, die in Hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk wij ook geven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos onze van de boze. Want  Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.  Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw Hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Matteüs 6: 9-15

 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad ...

... dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Joh. 3:16 

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft (gehoorzaam is) heeft het eeuwig leven.  Joh. 3:35

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH) 

© 2015 - 2018 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel