Beste lezer, enige tijd geleden werd ik elke dag met blijdschap al zingende wakker met de woorden van Jesaja 9 vers 5 en 6:

 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men   noemt Zijn naam, Wonderbare Raadsman, Leidsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de   uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over Zijn koninkrijk om het te grondvesten en het te ondersteunen met recht en gerechtigheid van nu aan tot in   eeuwigheid. De naijver van de Heere der Legermachten zal dit doen. Halleluja!   

Gods plan was dat de mens, de dieren en de natuur in vrede leven. Maar door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva die daardoor gezondigd hadden tegen God, was de perfecte harmonie en vrede verloren gegaan.

Er is een scheidingsmuur tussen God en de mens gekomen. Er ontstond jaloezie, haat en geweld. Maar God had gelukkig een plan om deze vrede te herstellen en de scheidingslijn tussen God en de mens af te breken. Hij beloofde door Jesaja de Profeet, de Messias te sturen om de vrede op aarde te vestigen en de werken van de duivel te verbreken.

Hij bracht geen boodschap van vrede, maar Hij was de Prins van Vrede, de Vredevorst! Hij kwam om onze vrede op het kruis met Zijn bloed te kopen. Hij vernietigde de kracht van de zonde en herstelde de relatie van de mens met God. Door de straf op Zichzelf te nemen versloeg Hij de Satan.

Door geloof in Jezus leven, dood en opstanding, is de mens hersteld in een juiste relatie met God, hij is vrijgezet van alle beschuldigingen tegen hem. Hij heeft vrede, wetende dat het bloed van Jezus hem heeft gereinigd van alle zonden en dat hij gered is van de komende toorn en oordeel van God op de aarde.

Jezus heeft de muur, de scheidingslijn, afgebroken tussen God en de mens. Niet alleen heeft Christus ons hersteld en vrede met God gegeven. Hij maakte het ook mogelijk voor de mens om vrede te hebben met elkaar en dat wij één zijn in Hem!

Josta Aarnoudse-Spies 

Beste lezer, wilt u een zoon/dochter van God worden? Hierbij geven wij u een antwoord-gebed dat u kunt uitspreken tot God.

Mijn Heer en mijn God, ik heb mijn leven op mijn manier geleefd. Ik heb vele verkeerde dingen gedaan. Ik bekeer mij van al mijn zonden. Vergeef mij alstublieft. Ik geloof nu, dat U mijn Redder bent. Dank U wel, dat U in mijn plaats gestorven bent. Ik vraag U nu om Uw geschenk van eeuwig leven. Ik geef U mijn leven en wil graag dat U mijn Heer bent. Help mij om voor U te leven door de kracht van de Heilige Geest. Dit alles bid ik U in Jezus' Naam. Amen. 

Er staat in de bijbel geschreven: 

"Allen, die Hem (Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven."  

Gefeliciteerd! U bent nu een zoon/dochter van God geworden. Wilt u met ons contact opnemen? Dat zouden wij zeer fijn vinden. Deel met ons uw getuigenis.  

Onze Samenkomsten

Iedere eerste en laatste zaterdag van de maand komen wij vanuit heel het land (ook België) bijelkaar om de goedheid van God te vieren. Een klik op de muis en u weet wanneer! 

 

Onze Wekelijkse Gebedssamenkomst

Iedere woensdagavond bidden wij van 19.30 uur t/m 22 uur voor Nederland en andere gebedszaken.  

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH)

EEN NIEUW JAAR!

... EEN NIEUW BEGIN ... EEN FRISSE START ...

Het Pascha 2018

Vrijdagavond 30 maart 2018 (Nisan 14, 5778) 

Het Feest der Ongezuurde Broden 2018

Zaterdag 31 maart 2018 t/m vrijdag 6 april 2018 (Nisan 15 t/m Nisan 21, 5778) 

© 2015 - 2017 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel