EN JEZUS ZEIDE: "...op deze rots zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen." Mattheüs 16:18

GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM is sinds augustus 1998 een aan God gewijde plaats waar gelovigen op iedere eerste en laatste zaterdag van de maand samenkomen om Hem te aanbidden en te danken voor Zijn volbrachte werk. Het is een plaats van gebed en voorbede voor elkaar om door het vergoten bloed van Jezus Christus genezing te kunnen ontvangen naar geest, ziel en lichaam. Iedere gelovige komt tijdens de Samenkomst des Heren tot de overtuiging om een heilig leven te leiden in het huwelijk, het gezin, de familiekring en in de samenleving. De Geest des Heren doet altijd zijn werk in de Samenkomsten tot opbouw van Zijn gemeente. Iedere samenkomst is altijd bijzonder anders. 

 

 

 

 

 

 

"Welnu, vreest dan de Here en dient Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der rivier en in Egypte, en dient de Here. Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult....maar ik en mijn huis (gezin), wij zullen de Here dienen." JOZUA 24:15 


 

Met Gods hulp willen wij onze medegelovigen versterken en om effectieve, dienaren van God te zijn. Uiteraard blijven deze gelovigen, die uit ver-schillende steden en dorpen komen, lid van hun plaatselijke kerk. GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM is alleen een verlengstuk ervan, dit centrum is een plaats waar gebroken harten,levens, lichamen worden bediend en genezen door de liefde en de kracht van God!

Laten we in onze dagen op aarde de erfenis van Jezus Christus voortzetten door in Zijn voetstappen te treden.

De sleutels van het Koninkrijk Gods zijn in onze handen gegeven: "GAAT DAN HENEN, MAAKT AL DE VOLKEN TOT MIJN DISCIPELEN...ZIE, IK BEN MET U AL DE  DAGEN, ZELFS TOT AAN DE VOLEINDING DER WERELD."

WIJ ZIEN U GRAAG IN ONZE SAMENKOMSTEN!  

KLIK OP DE AFBEELDING VOOR ONZE EERSTVOLGENDE SAMENKOMST!

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. 

Onze Samenkomsten:

Iedere eerste en laatste zaterdag van de maand komen wij vanuit heel het land (ook België) bijelkaar om de goedheid van God te vieren. Een klik op de muis en u weet wanneer! 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Nico & Josta Aarnoudse, Gefeliciteerd! 55 jaar getrouwd: SMARAGD!

Op 28 september 1962 gaf dit bijzondere echtpaar in de stad Den Haag elkander het JA woord.   

En op 30 september 2017 vierden zij hun 55 jaar HUWELIJK tijdens de Grote Verzoendag Samenkomst met de Gemeente aan de Boerhaavelaan 23 te Barendrecht. Het was prachtig!   

 

© 2015 - 2017 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel