ZIE, HIJ KOMT MET DE WOLKEN ...

EN ELK OOG ZAL HEM ZIEN, OOK ZIJ, DIE HEM HEBBEN DOORSTOKEN.

"En laten we op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naamate gij de dag ziet naderen."  Hebr.10:24-25 

"Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, ..." 1 Petrus 4:7-8  

"...want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden." 1 Tess. 4:16-18 

"Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der vezoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig (plotseling); houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Wie overwint zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam Mijn Gods en de naam van de stad mijns Gods, het Nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam." Openb. 3:10-12   

AMEN, KOM, HERE JEZUS!

GEMEENTE GODS GENADE te BARENDRECHT Boerhaavelaan 23-A - 2992 KB (Industrie Dorpzicht).Vanaf bushalte BOERHAAVELAAN is het maar 5 minuten lopen. Ga naar https//9292.nl/ om uw reis van deur tot deur te plannen.    

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Het Pascha 2018 (5778)

Vrijdagavond 30 maart 2018 (Nisan 14, 5778) 

Het Feest der Ongezuurde Broden 2018 (5778)

Zaterdag 31 maart 2018 t/m vrijdag 6 april 2018 (Nisan 15 t/m Nisan 21, 5778) 

© 2015 - 2018 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel