Broederlijke Liefde - Een Pelgrimslied van David, Koning van Israël.  

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133

Klik op het flesje met olie rechts afgebeeld om u aan te melden voor onze bijeenkomsten

* De EENHEID van de GEMEENTE * 

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op, tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederdigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van vrede: Eén lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan een ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan mensen. Efeze 4

Contact en Adres

U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur. Tel. 0180-617822. E-mail: info@godsgenade.org   

Nico & Josta, Pastors van Gemeente GODS GENADE Boerhaavelaan 23, 2992 KB te Barendrecht. (Prov. ZH)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

God houdt van u!

Je Bent Speciaal! Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

© 2015 - 2018 WELKOM BIJ GODS GENADE GEBEDS- & GENEZINGSCENTRUM te BARENDRECHT! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel